Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Hari yang Diperingati Umat Islam di Indonesia

Umat muslim di Indonesia merupakan mayoritas umat. Islam sebagai agama mayoritas yang dianut warga negara Indonesia mempengaruhi berbagai sendi bernegara di Indonesia.
Islam berasal dari negara Arab menyebar ke seluruh dunia melalui berbagai cara. Melalui penaklukan negara, melalui perdagangan, melalui pernikahan, dan melalui penyiaran. Dalam agama Islam terdapat ajaran dakwah yaitu mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Dikarenakan Islam memerintahkan pemeluknya untuk berdakwah inilah agama Islam dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Agama Islam menyebar sampai di Indonesia melalui ulama' - Ulama' yang datang dari negeri Champa.

Kalender Hijriyah dipakai Islam dalam menentukan hari. Untuk menentukan hari dalam satu tahun bisa didasarkan pada peredaran matahari dan rembulan yaitu syamsiyah dan qomariyah. Kalender Hijriyah didasarkan pada peredaran rembulan. Islam menggunakan kalender Hijriyah pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, Khalifah kedua setelah Abu Bakar Ash Shidiq. Hitungan tahun Hijriyah dimulai dari hijrah atau pindahnya Nabiyullah Muhammad SAW dari kota Makkah ke Kota Yatsrib atau Madinah.

Bulan dalam kalender hijriyah yaitu:

 1. Muharram
 2. Safar
 3. Rabi’ul Awal
 4. Rabi’ul Akhir
 5. Jumadil Awal
 6. Jumadil Akhir
 7. Rajab
 8. Sya’ban
 9. Ramadhan
 10. Syawal
 11. Dzulka’dah
 12. Dzulhijah


Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragam Islam, maka umat Islam di Indonesia memperingati hari-hari berikut.

 • 1 Muharram diperingati tahun baru Hijriyah
 • 10 Muharram diperingati hari `Asyura (puasa `asyura)
 • 12 Rabiul Awal diperingati maulid nabi Muhammad SAW (hari dimana kelahiran nabi muhammad)
 • 27 Rajab diperingati isra’ mi’raj
 • 1 Ramadhan diperingati awal puasa (bulan Ramadhan)
 • 17 Ramadhan diperingati Nuzulul Qur’an
 • 1 Syawal diperingati hari raya Idul Fitri
 • 9 Dzulhijjah diperingati wukuf di puasa Arafah
 • 10 Dzulhijjah adalah : hari raya Idul Adha
 • 11-13 Dzulhijjah adalah : Hari Tasyriq

  Penjelasan Hari-Hari yang peringati dalam Agama Islam

   1. Muharram (Tahun Baru Hijriyah)

    1 muharram ialah awal bulan dalam tahun Hijriyah. Pada bulan Muharram ini disunnahkan untuk melakukan puasa, dan bahkan puasa pada bulan muharram ini yang sangat utama setelah puasa di bulan Ramaddan. Rasulluah SAW telah menganjurkan kaum muslimin guna melakukan puasa yang sebanyak banyaknya di bulan Muharram.

     10 Muharram (Hari Asyura)

      Pada tanggal 10 di bulan Muharram ini adalah hari `assyura yang penuh sejarah. Di hari inilah zaman jahiliyah dari bangsa Arab telah memuliakan serta memasang Kiswah Ka’bah. Pada saat nabi Muhammd SAW telah sampai di Madinah beliau bertemu orang Yahudi berpuasa di hari ini, sehingga beliau bertanya :
       “kenapa engkau berpuasa? Kemudian ia menjawab: “sebab Allah SWT sudah menyelamatkan Musa terhadap Firaun di hari ini, kemudian nabi Musa puasa untuk tanda syukur pada Allah SWT kemudian kami juga berpuasa”.
        Lalu Nabi bersabda : “kami lebih berhak dalam mengikuti Musa pada kalian” sehingga beliau puasa dan berperintah guna berpusa di hari Syura.

          12 Rabiul Awal (Peringatan Lahirnya Nabi Muhammad)

           12 Rabiul Awal ini adalah hari peringatan dari lahirnya nabi Muhammad SAW serta wafatnya nabi. Sejunlah para ulama dari ahli sejarah menyatakan bahwa meninggalnya beliau di hari senin pada tanggal 12 rabiul awal di tahun 11 Hijriyah dengan usia 63 tahun lebih 4 hari.

             27 Rajab (Hari Besar Isra’ Mi’raj)

              Di tanggal 27 rajab ini diperingati sebuah peristiwa dari perjalanan nabi Muhammad SAW yakni dari Masjidil Haram ke masjidil Aqsa. Peristiwa tersebut kenaikkannya nabi yakni dari masjidil Aqso ke Sidratul Muntaha guna menerima tugas. Dari kedua peristiwa inilah maka diambil hikmahnya dengan perintah sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam yakni isya, subuh, dzhur, ashar serta maghrib.

                1 Ramadhan (Awal bulan Puasa)

                 Pada tanggal 1 ramadhan ini merupakan tanggal awal bulan Ramadhan. Seperti dalam surah al-Baqoroh ayat 185, yang berarti :
                  “sejumlah hari telah diturunkan yakni bulan ramadhan, maka bulan didalamnya diturunkan al-quran menjadi petunjuk umat manusia serta penjelsan tentang petunjuk ini serta pembeda diantara hak dan batil. Sebab itu, barangsiapa yang hadir di bulan ini makan hendaklah ia akan berpuasa di bulan ini” (QS al-baqoroh:185)

                    17 Ramadhan (Nuzulul Qur’an)

                     17 ramdhan ialah hari peringatan turunnya sebuah firmal Allah SWT pada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Lalu firman Allah SWT ini dihimpun pada sebuah kitab al-quran. Kejadian ini disebut sebagai “malam lailatul qadar”.

                      1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri)

                       Hari ini adalah kemenangan umat agama Islam sesudah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

                        9 Dzulhijjah (Hari Wukuf)

                         9 dzulhijjah ialah tanggal umat Islam yang sedang haji melakukan wukuf di padang Arafah. Sementara umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji disunnahkan melakukan puasa arafah.

                           10 Dzulhijjah (Hari Raya Qurban)

                            Di tanggal inilah umat Islam akan menjalankan hari raya Idul Adha. Yakni hari lebarannya haji. Hal ini adalah gambaran bahwa pengorbanan harus lillahi ta`ala.

                              11-13 Dzulhijjah (Hari Tasyrik)

                               Di tanggal inilah umat Islam diharamkan melakukan puasa. Sebab disini termasuk hari raya bersambung dengan hari raya qurban.
                                Demikian itulah hari- hari yang diperingati umat Islam di dunia dan khususnya di Indonesi yang mayoritas masyarakat dan rakyatnya beagama Islam.